Wijzig nu uw statuten

  1. U vraagt de statutenwijziging hier aan en vult de gevraagde gegevens in. U voegt van iedere bij de statutenwijziging betrokken persoon een kopie van het geldige legitimatiebewijs toe. Wij controleren vervolgens wettelijk verplicht een aantal registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het faillissementenregister, het curateleregister en doen een verplichte wwft controle.
  2. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen wij telefonisch contact met u op voor het doorspreken van uw wensen.
  3. Wij stellen de akte van statutenwijziging op en mailen u binnen enkele werkdagen ter beoordeling een concept, zodra u akkoord bent met het concept kunnen we een afspraak inplannen voor de ondertekening van de statutenwijziging. In de huidige statuten staat beschreven hoeveel bestuursleden de akte van statutenwijziging moeten ondertekenen. Ons kantoor is gevestigd in Dronten, Flevoland.
  4. Onze factuur dient vóór het ondertekenen van de akte van statutenwijziging te zijn voldaan en binnen 14 dagen na uw ontvangst van onze e-mail met de conceptakte en onze factuur.
  5. U ontvangt van ons een schriftelijk en digitaal afschrift van de akte van statutenwijziging en bij een gedeeltelijke wijziging ook een doorlopende tekst van de statuten.
  6. Wij verzorgen de wijziging en deponering van de aangepaste statuten bij de Kamer van Koophandel, welke over het algemeen op de dag van ondertekening of de daaropvolgende werkdag wordt verwerkt.
  7. Let op, door de toezending van het aanvraagformulier geeft u ons opdracht de statuten van de Stichting te wijzigen en geeft u aan akkoord te zijn met de daaraan verbonden kosten. Zodra wij voor u de conceptakte en bijbehorende stukken hebben opgesteld bent u de op de website vermelde kosten aan ons verschuldigd, ook wanneer de akte onverhoopt niet getekend zal worden.