ANBI

Belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

Een ANBI (algemeen nut beogende instelling) hoeft geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die het door de Belastingdienst jaarlijks vrijgestelde bedrag te boven gaan.

 

Een ANBI status kunt u na oprichting van de stichting zelf aanvragen bij de Belastingdienst, hier heeft u geen notaris voor nodig.

 

De statuten van een stichting moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ook wanneer uw stichting de ANBI status reeds bezit moeten bij een statutenwijziging de statuten hierop worden gecontroleerd, anders zou uw stichting de ANBI status na de statutenwijziging kunnen verliezen.

 

Een ANBI moet naast correcte statuten een actuele website en een actueel beleidsplan hebben. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het bestuur kan zelf een beleidsplan opstellen.

 

Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een schenker zijn/haar gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een stichting kan alleen een ANBI zijn als deze uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) een algemeen nut beoogt en bij oprichting tenminste twee maar bij voorkeur drie bestuurders heeft.

 

De bestedingen van de stichting moeten voor minimaal 90% een algemeen nut dienen, dit beoordeelt de Belastingdienst onder andere aan de hand van de activiteiten van de stichting en of deze met (de opbrengsten van) het vermogen worden verricht.

 

Voor het verkrijgen van de ANBI status is voor de Belastingdienst niet alleen de doelstelling in de statuten belangrijk, maar zijn vooral ook de feitelijke activiteiten van de stichting van belang.

 

De meest actuele informatie omtrent het verkrijgen van en de eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een ANBI status kunt u met behulp van onderstaande link vinden op de website van de Belastingdienst.

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/

 

Aangezien de Belastingdienst iedere aanvraag afzonderlijk beoordeelt kunnen wij niet garanderen dat de activiteiten van de stichting voldoen aan de eisen voor een ANBI. In geval van twijfel kunt u het beste voor de oprichting van de stichting bij de Belastingdienst navragen of de activiteiten van uw stichting voor een ANBI in aanmerking kunnen komen.

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/meer_informatie

Soorten stichtingen o.a.

ANBI stichting
f
Maatschappelijke stichting
d
Fondsen werven
f
Mensen helpen

Wij zijn van alle markten thuis

Onze oplossingen gaan verder dan alleen een akte. Door net dat stukje extra advies te geven, bieden wij u toegevoegde waarde. Wij bieden maatwerk waar dat nodig is, maar leveren ook meer gestandaardiseerde diensten en kunnen daardoor efficiënt en in een goede prijs/kwaliteitverhouding opereren.

 

In uw belang wijzen wij u erop dat er via internet en andere media zogenaamde goedkope aanbieders van notarisdiensten zich op de notariële markt begeven. Bij veel van deze aanbieders dient u zelf veel stukken aan te leveren en een aantal zaken zelf te verzorgen. Ook worden u achteraf vaak extra kosten in rekening gebracht voor werkzaamheden als telefonisch contact, het versturen van een brief etcetera. Zaken die bij ons behoren tot de standaardwerkzaamheden waarvoor wij u geen extra kosten in rekening brengen.